WEBINARS

Oletko kyllästynyt lukemiseen? Me autamme sinua. Katso ja kuuntele, miten lakimiehemme kertovat näkemyksiään monista ajankohtaisista oikeudellisista kysymyksistä tunnin mittaisista webinaareista lyhyisiin tietoleikkeisiin.

Following general (operational, economic, financial) understanding of a corporate projects, this overview summarizes the steps toward international contracting in a high-level overview with regard to the “Six Lessons Learned from a 2021 Survey with In-House Counsels of ACC/ILAN conducted as an ACC/Primerus International Contract Project”, as discussed between the leadership of both Primerus IPC Committee and ACC ILAN.

Acc Webinar Guideline

Following general (operational, economic, financial) understanding of a corporate projects, this overview summarizes the steps toward international contracting in a high-level overview with regard to the “Six Lessons Learned from a 2021 Survey with In-House Counsels of ACC/ILAN conducted as an ACC/Primerus International Contract Project”, as discussed between the leadership of both Primerus IPC Committee and ACC ILAN.

Litigation and arbitration have advantages and disadvantages depending on the specifics of the legal matter and the needs of the parties involved. Choosing a method of dispute resolution depends on the strategy needed to obtain the best possible outcome. There is no clear cut formula that clearly identifies the best forum for the respective matter, but consulting with an experienced commercial litigation attorney will help to consider the options.

Acc Webinar Arbitration

Litigation and arbitration have advantages and disadvantages depending on the specifics of the legal matter and the needs of the parties involved. Choosing a method of dispute resolution depends on the strategy needed to obtain the best possible outcome. There is no clear cut formula that clearly identifies the best forum for the respective matter, but consulting with an experienced commercial litigation attorney will help to consider the options.

Globalisaatio ja kaupan kasvava kansainvälinen riippuvuus ovat johtaneet siihen, että monimutkaiset, useita osapuolia ja sopimuksia koskevat riidat ovat lisääntyneet nopeasti. Tässä webinaarissa OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni keskustelevat näiden riitojen aiheuttamista haasteista ja huolenaiheista kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn yhteydessä. He tarkastelevat esiin tulleita kysymyksiä teoreettisesta näkökulmasta ja tarjoavat myös keskeisiä näkökohtia ja käytännön ohjeita eri lainkäyttöalueilla toimiville välimiesmenettelyn ammattilaisille.

Webinaari Kansainvälisen välimiesmenettelyn hallitseminen Usean osapuolen ja usean sopimuksen kysymykset 1

Globalisaatio ja kaupan kasvava kansainvälinen riippuvuus ovat johtaneet siihen, että monimutkaiset, useita osapuolia ja sopimuksia koskevat riidat ovat lisääntyneet nopeasti. Tässä webinaarissa OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni keskustelevat näiden riitojen aiheuttamista haasteista ja huolenaiheista kansainvälisen kaupallisen välimiesmenettelyn yhteydessä. He tarkastelevat esiin tulleita kysymyksiä teoreettisesta näkökulmasta ja tarjoavat myös keskeisiä näkökohtia ja käytännön ohjeita eri lainkäyttöalueilla toimiville välimiesmenettelyn ammattilaisille.

OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni antavat yleiskatsauksen common law- ja civil law -maissa toteutettujen kaupallisten välimiesmenettelyjen eroista. Esityksessä käsitellään menettelyyn liittyviä peruskysymyksiä sekä kiinnostavia erityiskysymyksiä, ja siinä verrataan aina tavanomaisen oikeuden ja siviilioikeuden lähestymistapoja. Käsiteltäviä konkreettisia kysymyksiä ovat i) välimiesmenettelyn (haitta)edut verrattuna oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa kussakin oikeusperinteessä, ii) tuomioistuimen, instituution ja sovellettavan aineellisen oikeuden valinta, iii) rahoitus, tuomioistuimen valinta ja menettely, mukaan lukien (virtuaaliset) kuulemiset, ja iv) tuomion täytäntöönpano, mukaan lukien varojen jäljittäminen ja jäädyttäminen.

Webinaari Välimiesmenettely on yhteinen ja siviilioikeudellinen

OBLINin lakimiehet Sharon Schmidt ja Neva Cirkveni antavat yleiskatsauksen common law- ja civil law -maissa toteutettujen kaupallisten välimiesmenettelyjen eroista. Esityksessä käsitellään menettelyyn liittyviä peruskysymyksiä sekä kiinnostavia erityiskysymyksiä, ja siinä verrataan aina tavanomaisen oikeuden ja siviilioikeuden lähestymistapoja. Käsiteltäviä konkreettisia kysymyksiä ovat i) välimiesmenettelyn (haitta)edut verrattuna oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa kussakin oikeusperinteessä, ii) tuomioistuimen, instituution ja sovellettavan aineellisen oikeuden valinta, iii) rahoitus, tuomioistuimen valinta ja menettely, mukaan lukien (virtuaaliset) kuulemiset, ja iv) tuomion täytäntöönpano, mukaan lukien varojen jäljittäminen ja jäädyttäminen.