TÖÖSTUSE NÄIDE
KAEVANDAMINE

Gold Reserve Inc. vs. Venezuela Bolivari Vabariik, ICSID kohtuasjas nr ARB (AF)/09/1.

2014. aastal Washingtonis toimunud ICSID-i vahekohtu, mille tulemusel mõisteti hageja Gold Reserve Inc (Kanada) kasuks välja 713,032,000 USA dollari suurune hüvitis pluss intressid, kuna Venezuela rikkus Kanadaga sõlmitud 1996. aasta kahepoolse investeerimislepingu (BIT) sätet õiglase ja võrdse kohtlemise kohta. Vaidlus puudutas nõudeid, mis tulenesid sellest, et Venezuela Vabariik võttis väidetavalt ära Gold Reserve Inc. õigused teatavates kulla- ja vasekaevandusprojektides.