PRAMONĖS PAVYZDYS
KASYBA

Gold Reserve Inc. prieš Venesuelos Bolivaro Respubliką, ICSID byla Nr. ARB (AF)/09/1

2014 m. Vašingtone vykusiame ICSID arbitraže ieškovui "Gold Reserve Inc" (Kanada) priteista 713 032 000 JAV dolerių kompensacija ir palūkanos dėl to, kad Venesuela pažeidė 1996 m. dvišalės investicijų sutarties su Kanada nuostatą dėl sąžiningo ir teisingo režimo. Ginčas buvo susijęs su pretenzijomis, kylančiomis dėl tariamo "Gold Reserve Inc." teisių į tam tikrus aukso ir vario kasyklų projektus atėmimo iš Venesuelos Respublikos.