PŘÍKLAD ODVĚTVÍ
TĚŽBA

Gold Reserve Inc. v. Bolívarovská republika Venezuela, případ ICSID č. ARB (AF)/09/1

2014 ICSID arbitráž konaná ve Washingtonu, D.C., která vyústila v udělení US$ 713,032,000 v kompenzaci plus úroky žalobci, Gold Reserve Inc (Kanada), kvůli porušení ustanovení o spravedlivém a rovném zacházení ze strany Venezuely v její dvoustranné investiční smlouvě (BIT) s Kanadou z roku 1996. Spor se týkal nároků vyplývajících z údajného zbavení práv společnosti Gold Reserve Inc. v některých projektech zlatých a měděných dolů ze strany Venezuelské republiky.