EXEMPEL PÅ EN BRANSCH
GRUVBRYTNING

Gold Reserve Inc. mot Bolivarianska republiken Venezuela, ICSID-ärende nr ARB (AF)/09/1.

Ett ICSID-arbitrage från 2014 som hölls i Washington D.C. och som resulterade i en tilldelning av US$ 713 032 000 i ersättning plus ränta till käranden, Gold Reserve Inc (Kanada), på grund av Venezuelas brott mot bestämmelsen om rättvis och skälig behandling i dess bilaterala investeringsavtal (BIT) med Kanada från 1996. Tvisten gällde krav som uppstod till följd av att Republiken Venezuela påstods ha berövat Gold Reserve Inc. sina rättigheter i vissa guld- och koppargruveprojekt.