Stefan-Choi

Stefan-Choi

Stefan Choi företräder finansinstitut, banker, försäkringsbolag och offentliga organ i gränsöverskridande tvister på det finansiella området. Hans ytterligare expertis omfattar indrivning, spårning av tillgångar och verkställighet av skiljedomar samt interna utredningar.

Med starka rötter i Sydkorea, juridisk utbildning i Tyskland och England och ett professionellt engagemang i Wien är Choi en verkligt internationell rådgivare som trivs på den globala arenan för tvistlösning.

LLM (Queen Mary College London).

Bank- och finansverksamhet, internationell handel.

Engelska, tyska, koreanska.

Frankfurt Bar Association; German-Korean Law Society.

Stefan Choi LLM

Kontakta

Sociala medier

Nedladdningar