Milos-Ivkovic

Milos-Ivkovic

Miloš's Ivković´s bistår utländska investerare och värdstater som är inblandade i skiljedomstvister i enlighet med reglerna i Internationella centrumet för reglering av investeringstvister (ICSID), FN:s kommission för internationell handelsrätt (UNCITRAL) eller Internationella handelskammaren (ICC).

Han vill hjälpa nya generationer av jurister som är intresserade av internationell tvistlösning. Efter att ha blivit en del av den akademiska världen vid Washington University School of Law har Ivković regelbundet varit engagerad som forskare vid olika universitet runt om i världen. Hans akademiska expertområden är internationell folkrätt och jämförande civilrättsliga förfaranden.

LLM (Washington University)
LLM (Universitetet i Bonn)
Magisterexamen (Salzburgs universitet).

Internationell folkrätt, investeringsskydd, gruvdrift, byggnads- och ingenjörsarbete, turism.

Engelska, tyska, serbiska, slovenska och tjeckiska.

  • American Society of International Law ("ASIL")
  • Österrikiska skiljedomsföreningen ("Arb|Aut")
  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
  • Schweiziska skiljedomsföreningen ("ASA")

Prof Miloš Ivković LLM LLM MA

Kontakta

Nedladdningar