OCHRANA ÚDAJOV

Úvod

My v spoločnosti OBLIN Attorneys at Law, Josefstädter Straße 11, 1080 Viedeň (ďalej len "OBLIN"), berieme ochranu vašich osobných údajov vážne. Spoločnosť OBLIN zaobchádza s vašimi osobnými údajmi dôverne a dodržiava platné právne predpisy o ochrane údajov, najmä zákon o ochrane údajov (DSG), všeobecné nariadenie o ochrane údajov (DSGVO) a zákon o telekomunikáciách (TKG), ako aj tieto zásady ochrany osobných údajov.

Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie o dotknutých osobách (fyzických osobách), ktorých totožnosť je určená alebo určiteľná. Príkladmi takýchto údajov sú meno, dátum narodenia, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pohlavie, číslo sociálneho poistenia, ale aj fotografie, videozáznamy, ako aj biometrické údaje, napríklad odtlačky prstov. Môžu sem patriť aj citlivé údaje, ako sú údaje o zdravotnom stave alebo údaje týkajúce sa trestného konania.

Spracovanie a používanie osobných údajov

Spoločnosť OBLIN zhromažďuje, spracúva a používa vaše osobné údaje len vtedy, ak na to existuje právny základ v súlade s GDPR, alebo len s vaším súhlasom, alebo na účely dohodnuté s vami. Spracúvajú sa len údaje, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie a spracovanie mojich právnych služieb alebo ktoré ste mi dobrovoľne poskytli.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke, telefonicky, e-mailom alebo faxom, spoločnosť OBLIN spracuje vami poskytnuté osobné údaje (titul, meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, faxové číslo, ako aj všetky ostatné zverejnené údaje a zaslané dokumenty a certifikáty) na účely spracovania vašej žiadosti. Spoločnosť OBLIN spracúva tieto údaje na účely plnenia (pred)zmluvných povinností alebo na základe oprávnených záujmov.

OBLIN upozorňuje, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Odovzdávanie osobných údajov

V záujme splnenia vašej objednávky môže byť tiež potrebné postúpiť vaše údaje tretím stranám (napr. protistranám, náhradníkom, poisťovniam, poskytovateľom služieb, ktorých využívam a ktorým poskytujeme údaje, atď.) alebo súdom či úradom. Vaše údaje sa budú odovzdávať len na základe DSGVO, najmä na splnenie vašej objednávky alebo na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

V súvislosti s mojím právnym zastupovaním a podporou je tiež pravidelne potrebné získať od vás vecné informácie a informácie týkajúce sa prípadu od tretích strán. To všetko je v súlade s príslušnými predpismi o ochrane údajov.

Cookies

Naša webová stránka používa takzvané súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pomocou prehliadača, ktorý používate. Nespôsobujú žiadnu škodu. OBLIN používa súbory cookie na to, aby bola moja ponuka užívateľsky prívetivá. Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve. Ak si to neželáte, môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval o nastavení súborov cookie a aby ste to povolili len v jednotlivých prípadoch. Ak zakážete súbory cookie, funkčnosť mojej webovej stránky môže byť obmedzená.

Služby webovej analýzy (sledovanie)

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa súbory cookie na analýzu správania návštevníkov na mojej webovej lokalite. Informácie generované spoločnosťou Google sa zvyčajne ukladajú na serveri spoločnosti Google v USA alebo v iných štátoch mimo USA. Súbory cookie môžete zakázať v nastaveniach svojho prehliadača. Pri vypnutí súborov cookie môže byť funkčnosť mojej webovej stránky obmedzená. Používanie služby Google Analytics je v záujme atraktívnej prezentácie mojich online ponúk a predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Písma Adobe

OBLIN integruje písma od poskytovateľa Adobe (Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA) na mojej webovej stránke. Na tento účel môže byť potrebné, aby sa spoločnosť Adobe dozvedela, že vaša IP adresa vstúpila na moju webovú stránku. Používanie fontov Adobe je v záujme atraktívnej prezentácie mojich online ponúk a predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Viac informácií: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Mapy Google

OBLIN integruje mapy ("Google Maps") poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na používanie funkcií Google Maps môže byť potrebné uložiť vašu IP adresu. Prenos a ukladanie týchto informácií sa zvyčajne uskutočňuje na server spoločnosti Google v USA. Spoločnosť OBLIN nemá na tento prenos údajov žiadny vplyv. Používanie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie mojich online ponúk a jednoduchej lokalizácie miest, ktoré som uviedol na webovej stránke, a predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Zásady ochrany osobných údajov: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Súbory denníka servera

Poskytovateľ hostingu zhromažďuje údaje o prístupe na stránku a z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti ich ukladá ako súbory denníka servera. Tieto protokolové súbory sa uchovávajú štyri týždne a potom sa vymažú. Štatistická analýza prístupov poskytovaná poskytovateľom neobsahuje IP adresu.

Šifrovanie TLS s protokolom https

Používame protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure je skratka pre "bezpečný hypertextový prenosový protokol") na prenos údajov cez internet spôsobom odolným voči odpočúvaniu.

To znamená, že kompletný prenos všetkých údajov z vášho prehliadača na náš webový server je zabezpečený - nikto ho nemôže "odpočúvať".

Takto sme zaviedli ďalšiu úroveň zabezpečenia a splnili ochranu údajov podľa návrhu technológie Článok 25 ods. 1 DSGVO). Použitím TLS (Transport Layer Security), šifrovacieho protokolu na bezpečný prenos údajov na internete, môžeme zabezpečiť ochranu dôverných údajov.

Použitie tejto ochrany prenosu údajov spoznáte podľa malého symbolu zámku v ľavom hornom rohu prehliadača naľavo od internetovej adresy (napr. beispielseite.de) a použitia schémy https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.

Zásady ochrany osobných údajov pri písmach Google

Na našich webových stránkach používame písma Google. Ide o "Google Fonts" spoločnosti Google Inc. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko).

Na používanie fontov Google sa nemusíte prihlasovať ani zadávať heslo. Okrem toho sa vo vašom prehliadači neukladajú žiadne súbory cookie. Súbory (CSS, písma) sa vyžadujú prostredníctvom domén spoločnosti Google fonts.googleapis.com a fonts.gstatic.com. Podľa spoločnosti Google sú požiadavky na CSS a písma úplne oddelené od všetkých ostatných služieb Google. Ak máte účet Google, nemusíte sa obávať, že sa informácie o vašom účte Google pri používaní fontov Google prenesú do spoločnosti Google. Spoločnosť Google zaznamenáva použitie CSS (kaskádových štýlov) a použitých fontov a tieto údaje bezpečne ukladá.

Ako môžem odstrániť svoje údaje alebo zabrániť ich ukladaniu?

Údaje, ktoré spoločnosť Google uchováva jeden deň alebo rok, nemožno jednoducho vymazať. Údaje sa automaticky prenášajú do spoločnosti Google pri vyvolaní stránky. Ak chcete tieto údaje predčasne odstrániť, musíte kontaktovať podporu spoločnosti Google na adrese https://support.google.com/?hl=de&tid=111704438. Ukladaniu údajov v tomto prípade zabránite len vtedy, ak našu stránku nenavštívite.

Na rozdiel od iných webových písiem nám spoločnosť Google umožňuje neobmedzený prístup ku všetkým písmam. Môžeme tak mať neobmedzený prístup k moru písiem a vyťažiť z našich webových stránok maximum. Viac informácií o písmach Google a ďalších otázkach nájdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111704438. Spoločnosť Google sa tam síce zaoberá otázkami súvisiacimi so súkromím, ale v skutočnosti neobsahuje podrobné informácie o ukladaní údajov. Je pomerne ťažké získať od spoločnosti Google skutočne presné informácie o uložených údajoch.

O tom, aké údaje spoločnosť Google v zásade zhromažďuje a na čo sa tieto údaje používajú, si môžete prečítať aj na stránke https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Vimeo

Na našej webovej stránke používame aj videá od spoločnosti Vimeo. Tento videoportál prevádzkuje spoločnosť Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Pomocou zásuvného modulu vám môžeme priamo na našej webovej stránke zobraziť zaujímavý videomateriál. Pri tomto procese sa môžu určité údaje od vás preniesť do služby Vimeo. V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám ukážeme, o aké údaje ide, prečo používame službu Vimeo a ako môžete spravovať svoje údaje alebo zabrániť ich prenosu.

Aké údaje sú uložené v službe Vimeo?

Keď na našej webovej lokalite vyvoláte stránku s vloženým videom Vimeo, váš prehliadač sa pripojí k serverom Vimeo. Výsledkom je prenos údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú, ukladajú a spracúvajú na serveroch Vimeo. Bez ohľadu na to, či máte účet Vimeo alebo nie, Vimeo o vás zhromažďuje údaje. Patrí sem vaša IP adresa, technické informácie o type prehliadača, operačnom systéme alebo veľmi základné informácie o zariadení. Okrem toho spoločnosť Vimeo ukladá informácie o tom, na ktorej webovej lokalite používate službu Vimeo a aké akcie (webové aktivity) vykonávate na našej webovej lokalite. Medzi tieto webové aktivity patrí napríklad dĺžka trvania relácie, miera odskočenia alebo to, na ktoré tlačidlo ste klikli na našej webovej lokalite so zabudovanou funkciou Vimeo. Spoločnosť Vimeo môže tieto činnosti sledovať a ukladať pomocou súborov cookie a podobných technológií.

Ak ste prihlásení do služby Vimeo ako registrovaný člen, zvyčajne je možné zhromaždiť viac údajov, pretože vo vašom prehliadači už mohlo byť nastavených viac súborov cookie. Okrem toho sú vaše akcie na našej webovej lokalite priamo prepojené s vaším účtom Vimeo. Aby ste tomu zabránili, musíte sa počas "surfovania" po našej webovej lokalite odhlásiť z Vimeo.

Zásady ochrany osobných údajov Google reCAPTCHA

Naším prvoradým cieľom je čo najlepšie zabezpečiť a chrániť naše webové stránky pre vás aj pre nás. Na zabezpečenie tohto cieľa používame reCAPTCHA spoločnosti Google Inc. Pre európsku oblasť je za všetky služby Google zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Pomocou reCAPTCHA môžeme určiť, či ste skutočne človek z mäsa a kostí a nie robot alebo iný spamový softvér. Pod pojmom spam rozumieme akékoľvek nevyžiadané informácie, ktoré nám boli zaslané elektronicky. Pri klasických CAPTCHAS ste zvyčajne museli vyriešiť textové alebo obrázkové hádanky na overenie informácií. S reCAPTCHA od spoločnosti Google vás zvyčajne nemusíme obťažovať takýmito hádankami. Tu vo väčšine prípadov stačí jednoducho zaškrtnúť políčko a potvrdiť, že nie ste bot. S novou verziou Invisible reCAPTCHA už nemusíte nastavovať ani zaškrtávacie políčko.

Ako dlho a kde sa údaje uchovávajú?

Vložením reCAPTCHA sa údaje od vás prenesú na server Google. Kde presne sa tieto údaje ukladajú, spoločnosť Google neoznamuje ani po opakovaných žiadostiach. Bez toho, aby ste dostali potvrdenie od spoločnosti Google, možno predpokladať, že údaje, ako je interakcia myšou, čas strávený na webovej stránke alebo jazykové nastavenia, sa ukladajú na európskych alebo amerických serveroch spoločnosti Google. IP adresa, ktorú váš prehliadač prenáša spoločnosti Google, sa spravidla nespája s inými údajmi spoločnosti Google z iných služieb spoločnosti Google. Ak ste však počas používania doplnku reCAPTCHA prihlásení do svojho účtu Google, údaje sa zlúčia. Na to sa vzťahujú odchylné ustanovenia spoločnosti Google o ochrane údajov.

Trvanie uchovávania osobných údajov

Spoločnosť OBLIN uchováva vaše údaje len dovtedy, kým ich potrebujem na splnenie už uvedených účelov a mojich zmluvných alebo zákonných povinností. Ak vaše osobné údaje už nie sú potrebné, budú vymazané alebo anonymizované tak, aby vás už nebolo možné identifikovať. Spoločnosť OBLIN nebude uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností a na obhajobu prípadných nárokov na náhradu škody.

Zabezpečenie údajov

Ochrana vašich osobných údajov je zabezpečená vhodnými technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami. Napriek všetkému úsiliu však nie je možné vylúčiť, že informácie, ktoré OBLIN od vás získa prostredníctvom internetu, si môžu prezrieť tretie strany. Preto spoločnosť OBLIN nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za zverejnenie informácií v dôsledku chýb v prenose údajov, ktoré som nezavinil ja, a/alebo neoprávneného prístupu tretích osôb (napr. hackerský útok na e-mailové konto).

Informácie, zmena údajov a vymazanie

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek získať informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spoločnosť OBLIN spracúva.

Máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov a za určitých okolností na vymazanie svojich údajov. Ak je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase, môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Môžete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte možnosť obrátiť sa so svojou prípadnou sťažnosťou na dozorný orgán na ochranu údajov (v Rakúsku: Rakúsky úrad na ochranu údajov).

Pokiaľ dôjde k zmenám vašich osobných údajov, spoločnosť OBLIN vás žiada, aby ste ma o tom informovali.

Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odvolanie a námietku. Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo boli inak porušené vaše nároky na ochranu údajov, môžete sa sťažovať dozornému orgánu. V Rakúsku je to úrad na ochranu údajov.

Dátové nehody

Spoločnosť OBLIN sa snaží zabezpečiť, aby sa porušenia ochrany údajov identifikovali v počiatočnom štádiu a v prípade potreby sa okamžite oznámili vám alebo príslušnému dozornému orgánu vrátane príslušných kategórií dotknutých údajov.

MÔŽETE NÁS ZASTIHNÚŤ NA NASLEDUJÚCICH SMEROCH:

OBLIN Rechtsanwälte GmbH
Handelsgericht Wien, FN 450133 k

Josefstädter Straße 11
A-1080 Wien

Tel: (+43-1) 505 37 05 - 0
Fax: (+43-1) 505 37 05 - 10