DATABESCHERMING

Inleiding

Wij van OBLIN Advocaten, Josefstädter Straße 11, 1080 Wenen (hierna: "OBLIN"), nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig. OBLIN behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en houdt zich aan de geldende wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming (DSG), de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de telecommunicatiewet (TKG), evenals dit privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over betrokkenen (natuurlijke personen) van wie de identiteit vaststaat of bepaalbaar is. Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, socialezekerheidsnummer, maar ook foto's, video-opnamen, alsmede biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Gevoelige gegevens, zoals gezondheidsgegevens of gegevens in verband met strafrechtelijke procedures, kunnen eveneens worden opgenomen.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

OBLIN verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens alleen als daar een wettelijke grondslag voor is in overeenstemming met de GDPR of alleen met uw toestemming of opdracht voor de doeleinden die met u zijn overeengekomen. Alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en verwerking van mijn juridische diensten of die u vrijwillig aan mij hebt verstrekt, worden verwerkt.

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per telefoon, e-mail of fax, verwerkt OBLIN de door u verstrekte persoonsgegevens (titel, naam, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer alsmede eventuele andere bekendgemaakte gegevens en toegezonden documenten en certificaten) ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. OBLIN verwerkt deze gegevens voor de nakoming van (pre)contractuele verplichtingen of op grond van gerechtvaardigde belangen.

OBLIN wijst erop dat de overdracht van gegevens via Internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Doorgeven van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van uw bestelling kan het ook noodzakelijk zijn uw gegevens aan derden (bijv. wederpartijen, plaatsvervangers, verzekeringsmaatschappijen, dienstverleners waarop ik een beroep doe en aan wie wij gegevens verstrekken, etc.) of aan rechtbanken of autoriteiten door te geven. Uw gegevens worden alleen doorgegeven op basis van de DSGVO, met name voor de afwikkeling van uw bestelling of op basis van uw voorafgaande toestemming.

In het kader van mijn juridische vertegenwoordiging en ondersteuning is het ook regelmatig nodig om feitelijke en zaakgerelateerde informatie van u bij derden op te vragen. Dit alles in overeenstemming met de relevante regelgeving inzake gegevensbescherming.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen met behulp van de browser die u gebruikt. Ze veroorzaken geen schade. OBLIN gebruikt cookies om mijn aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Zij stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen. Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van mijn website beperkt zijn.

Webanalysediensten (tracering)

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van cookies om het bezoekersgedrag op mijn website te analyseren. De door Google gegenereerde informatie wordt gewoonlijk opgeslagen op een server van Google in de VS of in andere staten buiten de VS. U kunt cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van mijn website beperkt zijn. Het gebruik van Google Analytics is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van mijn online aanbiedingen en vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Adobe lettertypen

OBLIN integreert lettertypes van de provider Adobe (Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA) op mijn website. Voor dit doel kan het nodig zijn dat Adobe te weten komt dat uw IP-adres mijn website heeft bezocht. Het gebruik van Adobe Fonts is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van mijn online aanbiedingen en vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

Privacybeleid: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Google Maps

OBLIN integreert de kaarten ("Google Maps") van de provider Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de functies van Google Maps te gebruiken, kan het nodig zijn om uw IP-adres op te slaan. Een overdracht en opslag van deze informatie vindt gewoonlijk plaats naar een server van Google in de VS. OBLIN heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van mijn online aanbiedingen en een gemakkelijke lokalisering van de door mij op de website aangegeven plaatsen en vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/

Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Serverlogbestanden

Om operationele veiligheidsredenen verzamelt de hostingprovider gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als serverlogbestanden. Deze logbestanden worden gedurende vier weken bewaard en vervolgens gewist. De door de provider verstrekte statistische analyse van de toegangen bevat geen IP-adres.

TLS encryptie met https

Wij gebruiken HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure staat voor "beveiligd hypertext-transferprotocol") om gegevens op een tap-proof manier via het internet over te dragen.

Dit betekent dat de volledige overdracht van alle gegevens van uw browser naar onze webserver beveiligd is - niemand kan "meeluisteren".

Op die manier hebben wij een extra beveiligingslaag geïmplementeerd en voldoen wij aan de gegevensbescherming door middel van technologie artikel 25, lid 1, DSGVO). Door het gebruik van TLS (Transport Layer Security), een coderingsprotocol voor veilige gegevensoverdracht op het internet, kunnen wij de bescherming van vertrouwelijke gegevens waarborgen.

U kunt het gebruik van deze bescherming van de gegevensoverdracht herkennen aan het kleine slotsymbool linksboven in de browser, links van het internetadres (bijv. beispielseite.de) en het gebruik van het schema https (in plaats van http) als deel van ons internetadres.

Google Fonts Privacybeleid

Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts. Dit zijn de "Google Fonts" van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten.

Voor het gebruik van Google Fonts hoeft u niet in te loggen of een wachtwoord op te geven. Bovendien worden er geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, fonts) worden opgevraagd via de Google domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Volgens Google zijn de aanvragen voor CSS en fonts volledig gescheiden van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens, tijdens het gebruik van Google Fonts, aan Google zullen worden doorgegeven. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypen en slaat deze gegevens veilig op.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen of de opslag ervan verhinderen?

De gegevens die Google gedurende een dag of een jaar opslaat, kunnen niet zomaar worden gewist. De gegevens worden automatisch aan Google doorgegeven wanneer de pagina wordt opgeroepen. Om deze gegevens voortijdig te verwijderen, moet u contact opnemen met Google support via https://support.google.com/?hl=de&tid=111704438. Het opslaan van gegevens voorkomt u in dit geval alleen als u onze site niet bezoekt.

In tegenstelling tot andere webfonts, geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle fonts. Zo kunnen we onbeperkt toegang krijgen tot een zee van lettertypes en het meeste uit onze website halen. Je kunt meer te weten komen over Google Fonts en andere zaken op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=111704438. Google gaat daar wel in op privacy-gerelateerde kwesties, maar niet echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag. Het is relatief moeilijk om van Google echt precieze informatie te krijgen over opgeslagen gegevens.

U kunt ook lezen welke gegevens in principe door Google worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Vimeo privacybeleid

Wij gebruiken op onze website ook video's van het bedrijf Vimeo. Het videoportaal wordt geëxploiteerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Met behulp van een plug-in kunnen wij u direct op onze website interessant videomateriaal laten zien. Daarbij kunnen bepaalde gegevens van u aan Vimeo worden doorgegeven. In dit privacybeleid laten wij u zien om welke gegevens het gaat, waarom wij Vimeo gebruiken en hoe u uw gegevens of de gegevensoverdracht kunt beheren of voorkomen.

Welke gegevens worden opgeslagen op Vimeo?

Wanneer u een pagina van onze website oproept waarin een video van Vimeo is ingesloten, maakt uw browser verbinding met de servers van Vimeo. Dit resulteert in een gegevensoverdracht. Deze gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt op de servers van Vimeo. Ongeacht of u een Vimeo-account hebt of niet, Vimeo verzamelt gegevens over u. Dit omvat uw IP-adres, technische informatie over uw browsertype, besturingssysteem of zeer elementaire apparaatinformatie. Bovendien slaat Vimeo informatie op over welke website u de Vimeo-service gebruikt en welke acties (webactiviteiten) u op onze website uitvoert. Deze webactiviteiten omvatten bijvoorbeeld de duur van de sessie, het bouncepercentage of op welke knop u hebt geklikt op onze website met ingebouwde Vimeo-functie. Vimeo kan deze acties traceren en opslaan met behulp van cookies en soortgelijke technologieën.

Als u bij Vimeo bent ingelogd als geregistreerd lid, kunnen meestal meer gegevens worden verzameld omdat er mogelijk al meer cookies in uw browser zijn ingesteld. Bovendien worden uw handelingen op onze website direct gekoppeld aan uw Vimeo-account. Om dit te voorkomen dient u, tijdens het "surfen" op onze website, uit te loggen bij Vimeo.

Google reCAPTCHA Privacybeleid

Ons belangrijkste doel is om onze website voor u en voor ons zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Om dit te garanderen, gebruiken wij Google reCAPTCHA van de firma Google Inc. Voor het Europese gebied is de firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor alle Google-diensten. Met reCAPTCHA kunnen wij vaststellen of u werkelijk een mens van vlees en bloed bent en geen robot of andere spamsoftware. Met spam bedoelen we alle ongevraagde informatie die ons elektronisch wordt toegestuurd. Bij de klassieke CAPTCHAS moest u meestal tekst- of beeldpuzzels oplossen om de informatie te verifiëren. Met reCAPTCHA van Google hoeven we u meestal niet lastig te vallen met dergelijke puzzels. Hier is het in de meeste gevallen voldoende om gewoon een vakje aan te vinken om te bevestigen dat u geen bot bent. Met de nieuwe Invisible reCAPTCHA versie hoeft u niet eens meer een vinkje te zetten.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?

Door het invoegen van reCAPTCHA worden gegevens van u naar de server van Google overgebracht. Waar deze gegevens precies worden opgeslagen, maakt Google niet duidelijk, ook niet na herhaalde verzoeken. Zonder bevestiging van Google kan ervan worden uitgegaan dat gegevens zoals muisinteractie, verblijfsduur op de website of taalinstellingen op de Europese of Amerikaanse servers van Google worden opgeslagen. Het IP-adres dat uw browser aan Google doorgeeft, wordt in de regel niet samengevoegd met andere gegevens van Google uit andere Google-diensten. Als u echter tijdens het gebruik van de reCAPTCHA-plug-in op uw Google-account bent ingelogd, worden de gegevens wel samengevoegd. Hiervoor gelden de afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van het bedrijf Google.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

OBLIN bewaart uw gegevens slechts zolang ik ze nodig heb om de reeds omschreven doeleinden te vervullen en mijn contractuele of wettelijke verplichtingen na te komen. Als uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, zullen ze worden verwijderd of geanonimiseerd zodat u niet langer kunt worden geïdentificeerd. OBLIN bewaart gegevens niet langer dan nodig is voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen en voor de verdediging van eventuele aansprakelijkheidsclaims.

Gegevensbeveiliging

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt door passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gewaarborgd. Ondanks alle inspanningen kan echter niet worden uitgesloten dat informatie die OBLIN via het Internet van u ontvangt, door derden kan worden ingezien. Daarom kan OBLIN geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het openbaar worden van informatie als gevolg van niet door mij veroorzaakte fouten in de gegevensoverdracht en/of onbevoegde toegang door derden (b.v. hacking van het e-mail account).

Informatie, wijziging en schrapping van gegevens

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op informatie over de persoonsgegevens die OBLIN over u verwerkt.

U hebt ook het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en, onder bepaalde omstandigheden, uw gegevens te wissen. Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken met werking voor de toekomst. U kunt het recht hebben om de door u verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt de mogelijkheid om met uw eventuele klacht contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (in Oostenrijk: de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming).

Voor zover er wijzigingen zijn in uw persoonlijke gegevens, verzoekt OBLIN u mij daarvan in kennis te stellen.

Uw rechten

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, herroeping en verzet. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de autoriteit voor gegevensbescherming.

Ongelukken met gegevens

OBLIN streeft ernaar dat datalekken in een vroeg stadium worden vastgesteld en, indien nodig, onmiddellijk aan u of de bevoegde toezichthoudende autoriteit worden gemeld, met vermelding van de respectieve categorieën van betrokken gegevens.

U KUNT ONS BEREIKEN VIA DE VOLGENDE AANWIJZINGEN:

OBLIN Rechtsanwälte GmbH
Handelsgericht Wien, FN 450133 k

Josefstädter Straße 11
A-1080 Wien

Tel: (+43-1) 505 37 05 - 0
Fax: (+43-1) 505 37 05 - 10