INDUSTRISEKTORER

OBLIN hjælper klienter i nationale og internationale handelstvister på en række forskellige områder. Vores advokater har specialiseret sig i flere industrisektorer, herunder:

unpx

Bank- og finansvæsen

Rådgivning og repræsentation af långivere og låntagere i grænseoverskridende tvister om projekter og transaktioner på tværs af grænserne og i flere jurisdiktioner.

Se

Byggeri

I bygge- og ejendomstvister (herunder erhvervelse af ejendom og juridisk due diligence) ledsager vi dig gennem alle faser af processen.

Se

Energi

Vi beskæftiger os ofte med juridiske spørgsmål i forbindelse med energiproduktion, -transport og -forsyning på det dynamiske energi- og naturressourcemarked.

Se

Regering og den offentlige sektor

Vores internationale team af advokater er velplaceret til at forstå de forskellige kompleksiteter i forbindelse med statslige aktiviteter på verdensplan.

Se

Forsikring

Vi har stor erfaring med tvistbilæggelse for både forsikringsselskaber og forsikringstagere inden for de fleste områder af forsikringsbranchen.

Se

Investering

Vi har med succes fungeret som voldgiftsmænd og rådgivere i adskillige højt profilerede investeringstvister og voldgiftssager mellem investorer og stater.

Se

Logistik

Der kan opstå tvister i alle dele af den internationale forsyningskæde. Vi er dedikeret til at løse de juridiske problemer, som transportvirksomheder, logistikudbydere og deres kunder står over for.

Se

Fremstillingsvirksomhed og industrier

Vi repræsenterer producenter og distributører både nationalt og internationalt for at hjælpe dem med at klare sig godt på et stadig mere konkurrencepræget globalt marked.

Se

Minedrift

Fra efterforskning og udvinding til forarbejdning og transport tilbyder vi effektive strategier og juridiske løsninger i tilfælde af tvister.

Se

Olie og gas

Vi hjælper deltagere i olie-, gas- og petrokemiske industrier med at finde effektive og innovative løsninger på tvister, der opstår i opstrøms-, midtvejs- og nedstrømsindustrierne.

Se

Farmaceutiske produkter og sundhedspleje

Vi rådgiver private og offentlige biovidenskabsvirksomheder i en lang række tvister om intellektuel ejendomsret.

Se

Sport

Vi fungerer som juridisk rådgiver for professionelle atleter og organisationer i voldgifts- og retstvister i forbindelse med doping- og disciplinærforanstaltninger, kommercielle aftaler og beslutninger truffet af sportslige styrende organer.

Se

Teknologi, medier og telekommunikation

Nye teknologier skaber nye udfordringer og kompleksiteter. Vi deler vores klienters passion for innovation, hvilket afspejler sig i vores juridiske strategier.

Se