EXEMPEL PÅ EN BRANSCH
FÖRETAG

Koninklijke Philips NV mot Funai Electric Co Ltd (slutgiltigt avgörande), 1 januari 2016

Denna mycket uppmärksammade tvist om fusioner och förvärv gällde kollapsen av en affär mellan Philips (kärande, Nederländerna) och Funai (svarande, Japan) där den senare skulle köpa Philips verksamhet inom multimediaunderhållning för konsumenter. Som svar på ett påstått avtalsbrott från Funai, som enligt Philips hade vägrat att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en överföring av verksamheten, hade Philips sagt upp avtalet mellan parterna. Philips väckte talan vid ICC i Paris 2013 och tilldelades 135 miljoner euro i skadestånd av domstolen 2016.