Milos-Ivkovic

Milos-Ivkovic

Miloš's Ivković pomaga zagranicznym inwestorom i państwom przyjmującym zaangażowanym w spory arbitrażowe zgodnie z zasadami Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych ("ICSID"), Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ ("UNCITRAL") lub Międzynarodowej Izby Handlowej ("ICC").

Jest zaangażowany w pomoc nowym pokoleniom prawników zainteresowanych rozwiązywaniem sporów międzynarodowych. Po wstąpieniu do akademii na Washington University School of Law, Pan Ivković regularnie angażuje się jako pracownik naukowy w różnych uniwersytetach na całym świecie. Jego akademickie obszary specjalizacji to międzynarodowe prawo publiczne i porównawcze postępowanie cywilne.

LLM (Washington University)
LLM (Uniwersytet w Bonn)
MA (Uniwersytet w Salzburgu).

Międzynarodowe prawo publiczne; Ochrona inwestycji; Górnictwo; Budownictwo i inżynieria; Turystyka.

Angielski, niemiecki, serbski, słoweński, czeski.

  • Amerykańskie Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego ("ASIL")
  • Austriackie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("Arb|Aut")
  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
  • Szwajcarskie Stowarzyszenie Arbitrażowe ("ASA")

Prof. Miloš Ivković LLM LLM MA

Contact

Pliki do pobrania