EKSEMPEL FRA BRANCHEN
LOGISTIK

Sælger (Singapore) mod køber (Xanadu), endelig kendelse, ICC-sag nr. 18625

Bemærk, at visse sagsoplysninger er blevet redigeret af kilden af fortrolighedshensyn.

Sælger og køber indgik en købsaftale. I kontrakten var det fastsat, at fragten skulle afhentes mellem august og september år X. Det var også fastsat, at omkostningerne til finansiering af oplagring og fragtforsikring skulle betales af sælger, hvis fragten ikke blev afhentet inden for den fastsatte frist. Køber modtog halvdelen af lasten mellem oktober i år X og januar i år X+1. Efter flere anmodninger til køberen om at modtage den resterende halvdel solgte sælgeren den til en tredjepart i november i år X+1. Sælger indledte efterfølgende ICC