СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

Разглеждаме вътрешни и международни дела, както пред национални, така и пред международни съдилища и трибунали. Нашите адвокати редовно водят сложни търговски съдебни дела в различни отрасли и юрисдикции.

Ключът към успешното водене на съдебен спор се крие в това да разкажете случая по убедителен, безпристрастен начин и да останете верни на този разказ по време на делото. Имайки предвид тази вечна истина, ние предлагаме на нашите международни клиенти внимателни, ориентирани към резултати стратегии за водене на съдебни дела.

Благодарение на нашия мултиюрисдикционен подход - нашите адвокати са приети в шест юрисдикции - също така сме в идеална позиция за водене на дела пред международни съдилища и трибунали.