TEOLLISUUDEN ESIMERKKI
INVESTOINTI

Theodoros Adamakopoulos ym. v. Kyproksen tasavalta (päätös toimivallasta), ICSID-asia nro ARB/15/49, 07. helmikuuta 2020.

Washington D.C.:ssä meneillään oleva ICSID-menettely, joka koskee Kyproksen ja Kreikan kahdenvälisen investointisopimuksen sekä Belgian ja Luxemburgin talousliiton ja Kyproksen kahdenvälisen investointisopimuksen nojalla esitettyjä monen osapuolen vaatimuksia. Kantajat - 951 kreikkalaista luonnollista henkilöä, kuusi kreikkalaista yhtiötä ja yksi Luxemburgiin rekisteröity yhtiö - väittävät, että Kyproksen Kreikan talouskriisin jälkeinen rakenneuudistussuunnitelma rikkoi Kyproksen kahdenvälisistä investointisopimuksista johtuvia velvoitteita. Helmikuussa 2020 ICSID-tuomioistuin katsoi, että se oli toimivaltainen käsittelemään riidan.