PRAMONĖS PAVYZDYS
INVESTICIJA

Theodoros Adamakopoulos ir kiti prieš Kipro Respubliką (sprendimas dėl jurisdikcijos), ICSID byla Nr. ARB/15/49, 2020 m. vasario 7 d.

Vašingtone vykstantis ICSID procesas dėl daugiašalių ieškinių, pareikštų pagal Kipro ir Graikijos dvišalę investicijų sutartį (DIS) ir Belgijos ir Liuksemburgo ekonominės sąjungos ir Kipro DIS. Ieškovai - 951 Graikijos fizinis asmuo, šešios Graikijos bendrovės ir viena Liuksemburge registruota bendrovė - teigia, kad Kipro restruktūrizavimo planas po Graikijos ekonomikos krizės pažeidė Kipro įsipareigojimus pagal dvišales investicines sutartis. 2020 m. vasarį ICSID tribunolas nusprendė, kad ginčas priklauso jo jurisdikcijai.