Milos-Ivkovic

Milos-Ivkovic

Advokátní kancelář Miloše Ivkoviće pomáhá zahraničním investorům a hostitelským státům v arbitrážních sporech podle pravidel Mezinárodního centra pro řešení sporů z investic ("ICSID"), Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo ("UNCITRAL") nebo Mezinárodní obchodní komory ("ICC").

Je odhodlán pomáhat novým generacím právníků, kteří se zajímají o řešení mezinárodních sporů. Poté, co se stal součástí akademické obce na Washington University School of Law, působí pan Ivković pravidelně jako vědecký pracovník na různých univerzitách po celém světě. Jeho akademickými obory jsou mezinárodní právo veřejné a srovnávací civilní proces.

LLM (Washingtonská univerzita)
LLM (Bonnská univerzita)
magisterský titul (Univerzita v Salcburku).

Mezinárodní právo veřejné; ochrana investic; hornictví; stavebnictví a strojírenství; cestovní ruch.

angličtina, němčina, srbština, slovinština, čeština.

  • Americká společnost pro mezinárodní právo ("ASIL")
  • Rakouská asociace rozhodců ("Arb|Aut")
  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
  • Švýcarská arbitrážní asociace ("ASA")

Prof. Miloš Ivković LLM LLM MA

Kontakt

Ke stažení na