УЕБНАРСИ

Уморихте се да четете? Ние сме на ваше разположение. От едночасови уебинари до кратки клипове с информация, гледайте и слушайте как нашите адвокати споделят своите виждания по широк кръг актуални правни въпроси.

След общото (оперативно, икономическо и финансово) разбиране на корпоративните проекти, настоящият преглед обобщава стъпките към международното договаряне в преглед на високо ниво по отношение на "Шестте урока, научени от проучването от 2021 г. с вътрешнофирмени съветници на ACC/ILAN, проведено в рамките на проекта за международно договаряне на ACC/Primerus", обсъдено между ръководството на Комитета за МПК на Primerus и ACC ILAN.

Ръководство за уебинари Acc

След общото (оперативно, икономическо и финансово) разбиране на корпоративните проекти, настоящият преглед обобщава стъпките към международното договаряне в преглед на високо ниво по отношение на "Шестте урока, научени от проучването от 2021 г. с вътрешнофирмени съветници на ACC/ILAN, проведено в рамките на проекта за международно договаряне на ACC/Primerus", обсъдено между ръководството на Комитета за МПК на Primerus и ACC ILAN.

Съдебният процес и арбитражът имат предимства и недостатъци в зависимост от спецификата на правния въпрос и нуждите на участващите страни. Изборът на метод за разрешаване на спорове зависи от стратегията, необходима за постигане на най-добрия възможен резултат. Не съществува ясна формула, която ясно да определя най-добрия форум за съответния въпрос, но консултацията с опитен адвокат по търговски спорове ще помогне да се разгледат възможностите.

Acc Уебинар Арбитражния

Съдебният процес и арбитражът имат предимства и недостатъци в зависимост от спецификата на правния въпрос и нуждите на участващите страни. Изборът на метод за разрешаване на спорове зависи от стратегията, необходима за постигане на най-добрия възможен резултат. Не съществува ясна формула, която ясно да определя най-добрия форум за съответния въпрос, но консултацията с опитен адвокат по търговски спорове ще помогне да се разгледат възможностите.

Глобализацията и нарастващата международна зависимост на търговията доведоха до бързо нарастване на сложните многостранни и многодоговорни спорове. В този уебинар адвокатите на OBLIN Шарън Шмидт и Нева Църквини обсъждат предизвикателствата и опасенията, породени от тези спорове в контекста на международния търговски арбитраж. Те не само разглеждат възникналите проблеми от теоретична гледна точка, но също така предлагат ключови съображения и практически насоки за практикуващите в областта на арбитража, действащи в различни юрисдикции.

Уебинар Овладяване на международен арбитраж Навигация Multi страна и Multi договор въпроси 1

Глобализацията и нарастващата международна зависимост на търговията доведоха до бързо нарастване на сложните многостранни и многодоговорни спорове. В този уебинар адвокатите на OBLIN Шарън Шмидт и Нева Църквини обсъждат предизвикателствата и опасенията, породени от тези спорове в контекста на международния търговски арбитраж. Те не само разглеждат възникналите проблеми от теоретична гледна точка, но също така предлагат ключови съображения и практически насоки за практикуващите в областта на арбитража, действащи в различни юрисдикции.

Адвокатите на OBLIN Шарън Шмидт и Нева Църквини правят преглед на разликите между търговските арбитражи, провеждани съответно в държави с общо право и в държави с гражданско право. Презентацията обхваща основни процедурни въпроси, както и специфични теми, които представляват интерес, като винаги се сравняват "подходите" на общото и гражданското право. Конкретните обсъждани въпроси включват: (i) (не)предимствата на арбитража в сравнение със съдебните спорове във всяка правна традиция; (ii) избор на юрисдикция, институция и приложимо материално право; (iii) финансиране, избор на съд и процедура, вкл. (виртуални) изслушвания; и (iv) изпълнение на арбитражното решение, вкл. проследяване и замразяване на активи.

Уебинар Арбитражът е общ и граждански

Адвокатите на OBLIN Шарън Шмидт и Нева Църквини правят преглед на разликите между търговските арбитражи, провеждани съответно в държави с общо право и в държави с гражданско право. Презентацията обхваща основни процедурни въпроси, както и специфични теми, които представляват интерес, като винаги се сравняват "подходите" на общото и гражданското право. Конкретните обсъждани въпроси включват: (i) (не)предимствата на арбитража в сравнение със съдебните спорове във всяка правна традиция; (ii) избор на юрисдикция, институция и приложимо материално право; (iii) финансиране, избор на съд и процедура, вкл. (виртуални) изслушвания; и (iv) изпълнение на арбитражното решение, вкл. проследяване и замразяване на активи.