TÖÖSTUSE NÄIDE
TÖÖTLEV TÖÖSTUS JA TÖÖSTUSETTEVÕTTED

Disainer (Prantsusmaa) vs. tootja (Saksamaa), lõplik kohtuotsus, ICC kohtuasjas nr 19114.

Vaidlus, mis tekkis seoses lepinguga, mille kohaselt Saksa tootja toodab, levitab ja müüb Prantsuse disaineri tootesarja. Tootja lõpetas lepingu ühepoolselt pärast seda, kui Disainer alustas maksejõuetusmenetlust, mille järel jätkas ta Disaineri tootesarja tootmist. Kui Disainer algatas vahekohtumenetluse Brüsselis asuvas ICC kohtukoosseisus, püüdis Tootja oma eelnevat lõpetamist tühistada, kuid lõpetas lepingu uuesti umbes kaks kuud hiljem. ICC kohus leidis, et tootja esimene lepingu lõpetamine kujutas endast lepingu rikkumist, et seda ei saa tagasi võtta ja et tootja peab hüvitama disainerile selle õigusvastase lõpetamisega tekitatud kahju.