Milos-Ivkovic

Milos-Ivkovic

Miloš's Ivković´s bistår udenlandske investorer og værtslande i voldgiftstvister i henhold til reglerne i Det Internationale Center for Bilæggelse af Investeringstvister ("ICSID"), FN's Kommission for International Handelsret ("UNCITRAL") eller Det Internationale Handelskammer ("ICC").

Han er engageret i at hjælpe nye generationer af jurister, der er interesserede i international tvistbilæggelse. Efter at være blevet en del af den akademiske verden på Washington University School of Law har Ivković regelmæssigt været engageret som forsker på forskellige universiteter rundt om i verden. Hans akademiske ekspertiseområder er international offentlig ret og sammenlignende civilproces.

LLM (Washington University)
LLM (Universitetet i Bonn)
MA (Universitetet i Salzburg).

Folkeret, beskyttelse af investeringer, minedrift, bygge- og anlægsvirksomhed, turisme.

Engelsk, tysk, serbisk, slovensk, tjekkisk.

  • Det amerikanske selskab for international ret ("ASIL")
  • Den østrigske voldgiftsforening ("Arb|Aut")
  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
  • Den schweiziske voldgiftsforening ("ASA")

Prof Miloš Ivković LLM LLM MA

Kontakt

Downloads