ИЗПЪЛНЕНИЕ

Предвиждаме потенциални опасности, свързани с изпълнението, още от самото начало - особено при трансгранични случаи.

Когато става въпрос за изпълнение на съдебни или арбитражни решения, ние идентифицираме активи, разработваме стратегии за трансгранично изпълнение и координираме правната работа в множество юрисдикции.

ВРЕМЕННА ПОМОЩ

Когато времето е от съществено значение, винаги можете да разчитате на нас за спешна временна помощ.

Успешно сме получавали и отхвърляли временни разпореждания от съдилища и арбитражни съдилища - в много случаи, когато срокът е бил критичен.

ЗАПАЗВАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

Понякога осигуряването на доказателства е половината от пътя към спечелването на делото. В OBLIN знаем как да се справяме с трудни доказателствени ситуации и да се възползваме от тях, за да получим стратегическо предимство.