СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Ранната оценка на случая може да помогне за намирането на бързо и рентабилно решение.

За да предотвратим спора, преди да е възникнал, или да подобрим резултата от конфликтите, които не могат да бъдат избегнати, ние

  • Систематично анализиране на минали спорове,
  • Идентифициране на сходства, повтарящи се модели, уязвимости и потенциални подобрения,
  • Предоставяне на конкретни насоки за това как да се предотвратяват спорове и как да се подобри тяхното управление,
  • Предлагат лесни за проследяване, стъпка по стъпка, които могат да бъдат приложени във всяка корпоративна или институционална среда,
  • Проведете внимателно стратегическо планиране и ясно определете потенциалната алтернатива на резултата от преговорите (обикновено наричана BATNA - "Най-добра алтернатива на договореното споразумение").