КОМПЕНДИУМ

Как работи арбитражът? Каква е разликата между арбитража и съдебния процес? Какво ще кажете за преговорите, медиацията и други методи за алтернативно разрешаване на спорове? В нашия сборник екипът ни дава отговори на тези и други въпроси.

unpx

Подробно ръководство за арбитражни производства, обхващащо всичко, което трябва да знаете за търговския арбитраж и арбитража между инвеститор и държава.

Общ преглед на производствата по граждански и търговски спорове, включително подробен преглед на австрийската процесуална рамка.

Какви са алтернативните възможности за разрешаване на спор? Разглеждаме този въпрос от австрийска и международна гледна точка.

Блокчейн технологията ще промени правните ни системи. Прочетете за потенциала на технологията тук.