Stefan-Choi

Stefan-Choi

Стефан Чой представлява финансови институции, банки, застрахователни дружества и публични организации в трансгранични финансови спорове. Допълнителната му експертиза включва събиране на вземания, проследяване на активи и изпълнение на арбитражни решения, както и вътрешни разследвания.

Със силни корени в Южна Корея, юридическо образование в Германия и Англия и професионален ангажимент във Виена, г-н Чой е истински международен адвокат, който се справя отлично с разрешаването на спорове в световен мащаб.

LLM (Queen Mary College London).

Банково дело и финанси; международна търговия.

Английски; немски; корейски.

Адвокатска колегия Франкфурт; Немско-корейско юридическо дружество.

Стефан Чой LLM

Свържете се с

Социални медии

Изтегляне