ПРИМЕР ОТ ИНДУСТРИЯТА
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМИШЛЕНОСТ

Дизайнер (Франция) срещу производител (Германия), Окончателно решение, Дело № 19114 на ICC

Спор, възникнал във връзка с договор за производство, дистрибуция и продажба на продуктова линия на френски дизайнер от германски производител. Производителят едностранно прекратява договора, след като дизайнерът влиза в процедура по несъстоятелност, след което продължава да произвежда линията на дизайнера. Когато дизайнерът започва арбитраж пред състав на Международната търговска камара със седалище в Брюксел, производителят се опитва да отмени предишното си прекратяване, но приблизително два месеца по-късно отново прекратява договора. Трибуналът на ICC установява, че първото прекратяване на договора от страна на производителя представлява нарушение на договора, че то не може да бъде оттеглено и че производителят трябва да обезщети дизайнера за вредите, причинени от това неправомерно прекратяване.