ПУБЛИКАЦИИ

Редовно публикуваме публикации в различни платформи, в които се разглеждат основни правни въпроси в различни юрисдикции. По-долу можете да намерите най-новите ни публикации по теми, свързани със съдебни дела и разрешаване на спорове от международно и национално естество.

  • Всички
  • IBA
  • ICLG
  • МОТ
  • IR GLOBAL
  • Kluwer
  • LEXIS NEXIS
  • ЛЕКСОЛОГИЯ GTDT
  • Mondaq
  • Sweet & Maxwell