Милош-Ивкович

Милош-Ивкович

Милош Ивкович оказва съдействие на чуждестранни инвеститори и приемащи държави, участващи в арбитражни спорове съгласно правилата на Международния център за уреждане на инвестиционни спорове ("ICSID"), Комисията на ООН по международно търговско право ("UNCITRAL") или Международната търговска камара ("ICC").

Той се ангажира да помага на новите поколения юристи, които се интересуват от международно разрешаване на спорове. След като става част от академичната общност в Юридическия факултет на Вашингтонския университет, г-н Ивкович редовно участва като учен в различни университети по света. Академичните му области на компетентност са международно публично право и сравнителен граждански процес.

LLM (Washington University)
LLM (Университет Бон)
Магистърска степен (Залцбургски университет).

Международно публично право; защита на инвестициите; минно дело; строителство и инженеринг; туризъм.

английски, немски, сръбски, словенски, чешки.

  • Американско дружество по международно право ("ASIL")
  • Австрийска арбитражна асоциация ("Arb|Aut")
  • Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit ("DIS")
  • Швейцарската арбитражна асоциация ("ASA")

Проф. Милош Ивкович LLM LLM MA

Свържете се с

Изтегляне