Anni Bodenseher

Anni Bodenseher

Anni Bodenseher studerar för närvarande juridik vid Wiens universitet. Hon visar stort intresse för civilrätt och bolagsrätt och deltar aktivt i Franz Zeiller Mootcourt for Civil Law. Under sina studier läser hon valbara kurser i franska med huvudfokus på "Culture Juridique francophone européenne et internationale“.

Sedan 2019 Juridik vid Wiens universitet

  • 2020 1st Avsnittet har slutförts med framgång.
  • 2021 deltagande i Franz von Zeiller Mootcourt för civilrätt.

Tyska (flytande), ryska (flytande), franska (flytande), engelska (flytande)