John-Robert-Skrob

Universitetet för naturresurser och biovetenskap Wien 2018
Vinodling, enologi och vinekonomi
Examen: Kandidat: Bachelor of Science

Högskolan för tillämpad vetenskap FH Kufstein Tirol 2005
Internationella affärsstudier
Examen: Magister FH

Högskolan för tillämpad vetenskap HZ 2004
Internationell affärsverksamhet och managementstudier
Examen: Bachelor of Business Administration

Tyska, engelska, spanska

Mag. (FH) John-Robert Skrob BBA BSc

Ansvarig för PR-frågor

Kontakta

Sociala medier

Nedladdningar