IMPRESSUM (§ 5/1 ECK)

OBLIN Rechtsanwälte GmbH
Handelsdomstolen Wien, 450133 k
Josefstädter Strasse 11
1080 Wien
Österrike

Telefon: (+43-1) 505 37 05 - 0
Fax: (+43-1) 505 37 05 - 10

E-post: [email protected]
Webb: www.oblin.at

ADVM: P132093
DVR: 2112496
VAT-ID: ATU70961603

Klaus Oblin, Peter Binder och Michael Ibesich är medlemmar i advokatsamfundet i Wien (www.rakwien.at). Deras verksamhet regleras av lagen om advokater (Rechtsanwaltsordnung) och uppförandekoden för österrikiska advokater (RL-BA), i dess ändrade lydelse (ytterligare information www.oerak.at). CCBE:s uppförandekod för europeiska advokater gäller för gränsöverskridande verksamhet (www.ccbe.org).

Dr. Peter Binder, advokat enligt österrikisk lag (Wiens advokatsamfund) och registrerad som advokat i Malta (Justitieministeriet, Valletta) under denna hemlandstitel.