EXEMPEL PÅ EN BRANSCH
TILLVERKNING OCH INDUSTRIER

Designer (Frankrike) mot tillverkare (Tyskland), slutgiltig dom, ICC Case No. 19114

En tvist om ett avtal som innebär att en tysk tillverkare ska producera, distribuera och sälja en fransk designers produktlinje. Tillverkaren sade ensidigt upp avtalet efter det att designern hade inlett ett insolvensförfarande, varefter tillverkaren fortsatte att producera designerns produktlinje. När Designer inledde ett skiljeförfarande inför en ICC-panel med säte i Bryssel försökte tillverkaren återkalla sin tidigare uppsägning, men sade upp avtalet på nytt ungefär två månader senare. ICC-domstolen fann att tillverkarens första uppsägning utgjorde ett avtalsbrott, att den inte kunde återkallas och att tillverkaren skulle ersätta Designer för den skada som orsakats av denna felaktiga uppsägning.