logoIlo

Pravila o povračilu stroškov in javnem redu

Avtor: Klaus Oblin

Ozadje

V skladu s sodno prakso višjega sodišča,(1) zaradi ugovora kršitve javnega reda in miru se tuja sodna odločba ne more oceniti na podlagi dejanskega stanja ali uporabe prava, saj vsebinski pregled ni dovoljen (v nasprotju s klavzulo iz člena 6 Sporazuma med Avstrijo in Lihtenštajnom o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb, arbitražnih odločb, prijateljskih poravnav in javnih listin.(2)

Uporaba ugovorov

Številni pravni strokovnjaki menijo, da je treba izjemo uporabljati le poredko, da bi se izognili nesorazmernim negativnim učinkom na mednarodno soglasje odločb. Poleg tega se lahko ugovori uporabijo le, če tuji naslov temelji na pravnem argumentu, ki je popolnoma nezdružljiv z domačim pravnim redom. Vendar zaradi vseh odstopanj od avstrijskega procesnega prava izvršitev tujega naslova ni združljiva s pravnim redom. Kršitev javnega reda se bo ugotavljala na podlagi vseh dejstev vsakega posameznega primera.

Uporaba za pravno pomoč

Člen 72(3) Pravilnika o civilnem postopku (v skladu s katerim v zadevah pravne pomoči ni povračila stroškov) je bil v Avstriji uveden leta 2004. Pred tem je bilo običajno, da se stranki, katere pritožba zoper dodelitev pravne pomoči je bila uspešna, prizna povračilo stroškov postopka.

Zato tuji zakon, ki dovoljuje povračilo stroškov v zadevah pravne pomoči, ne pomeni kršitve javnega reda.

Poleg tega lihtenštajnski predpisi o civilnem postopku, ki se nanašajo na povračilo stroškov v zadevah pravne pomoči, ne kršijo javnega reda.

Končne opombe

(1) Zadeva 3 Ob 46/13f z dne 21. avgusta 2013.

(2) Zvezni Pravni vestnik (114/1975).