PRIMER INDUSTRIJE
FARMACEVTSKI IZDELKI IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Eli Lilly and Co. proti Kanadi (končna razsodba), zadeva ICSID, št. UNCT/14/2, 16. marec 2017

Postopek je potekal v skladu z arbitražnimi pravili UNCITRAL, upravljal pa ga je ICSID. Spor se je nanašal na razveljavitev nekaterih farmacevtskih patentov družbe Eli Lilly and Company in njene hčerinske družbe (tožeče stranke, ZDA in Kanada) s strani Kanade (tožena stranka). Sodišče je v zvezi z vsebino razsodbe odločilo, da tožnika nista dokazala dejanske podlage za svoje zahtevke, in jima naložilo plačilo vseh stroškov arbitraže ter 75% kanadskih stroškov pravnega zastopanja.