PRIMER INDUSTRIJE
MINING

Gold Reserve Inc. proti Bolivarski republiki Venezueli, zadeva ICSID, št. ARB (AF)/09/1

Arbitraža ICSID iz leta 2014 v Washingtonu, D. C., ki je tožniku, družbi Gold Reserve Inc (Kanada), dodelila odškodnino v višini 713 032 000 USD in obresti zaradi kršitve določbe o pošteni in pravični obravnavi iz dvostranske pogodbe o naložbah s Kanado iz leta 1996 s strani Venezuele. Spor se je nanašal na zahtevke, ki so izhajali iz domnevnega odvzema pravic družbe Gold Reserve Inc. v nekaterih projektih rudnikov zlata in bakra s strani Republike Venezuele.