John-Robert-Skrob

Univerzita prírodných zdrojov a prírodných vied Viedeň 2018
Vinohradníctvo, enológia a ekonomika vína
Stupeň: Bachelor of Science

Univerzita aplikovaných vied FH Kufstein Tirol 2005
Medzinárodné obchodné štúdie
Stupeň: Magister FH

Univerzita aplikovaných vied HZ 2004
Štúdie medzinárodného obchodu a manažmentu
Stupeň: Bakalársky titul z obchodnej administratívy

nemčina, angličtina, španielčina

Mag. (FH) John-Robert Skrob BBA BSc

Manažér pre vzťahy s verejnosťou

Kontakt

Sociálne médiá

Na stiahnutie