IMPRESSUM (§ 5/1 ECG)

OBLIN Rechtsanwälte GmbH
Obchodný súd Viedeň, 450133 k
Josefstädter Strasse 11
1080 Viedeň
Rakúsko

Tel: (+43-1) 505 37 05 - 0
Fax: (+43-1) 505 37 05 - 10

E-mail: [email protected]
Web: www.oblin.at

ADVM: P132093
DVR: 2112496
VAT-ID: ATU70961603

Klaus Oblin, Peter Binder a Michael Ibesich sú členmi Viedenskej advokátskej komory (www.rakwien.at). Ich činnosť sa riadi zákonom o advokácii (Rechtsanwaltsordnung) a Kódexom správania rakúskych advokátov (RL-BA) v platnom znení (ďalšie informácie na www.oerak.at); na cezhraničné činnosti sa vzťahuje Kódex správania európskych advokátov CCBE (www.ccbe.org).

Dr. Peter Binder, advokát podľa rakúskeho práva (Viedenská advokátska komora) a registrovaný na výkon advokácie na Malte (Ministerstvo spravodlivosti, Valletta) pod týmto titulom v domovskej krajine.