PRÍKLAD ODVETVIA
LOGISTIKA

Predávajúci (Singapur) proti kupujúcemu (Xanadu), konečné rozhodnutie, vec ICC č. 18625

Upozorňujeme, že niektoré podrobnosti o prípade boli z dôvodu zachovania dôvernosti informácií zo zdroja upravené.

Predávajúci a kupujúci uzavreli kúpnu zmluvu. V zmluve sa stanovilo, že náklad sa má vyzdvihnúť v období od augusta do septembra roku X. V zmluve sa tiež uvádzalo, že ak sa náklad nevyzdvihne v stanovenej lehote, náklady na financovanie skladovania a na poistenie nákladu sú povinní uhradiť predávajúci. Kupujúci prevzal polovicu nákladu v období od októbra roku X do januára roku X+1. Po viacnásobných žiadostiach kupujúceho o prevzatie zvyšnej polovice nákladu ho predávajúci v novembri roku X+1 predal tretej strane. Následne predávajúci inicioval ICC