PRÍKLAD ODVETVIA
ŤAŽBA

Gold Reserve Inc. v. Bolívarská republika Venezuela, prípad ICSID č. ARB (AF)/09/1

Rozhodcovské konanie ICSID z roku 2014, ktoré sa konalo vo Washingtone D.C. a ktorého výsledkom bolo priznanie odškodnenia vo výške 713 032 000 USD plus úroky navrhovateľovi, spoločnosti Gold Reserve Inc (Kanada), z dôvodu porušenia ustanovenia o spravodlivom a rovnocennom zaobchádzaní zo strany Venezuely v jej bilaterálnej investičnej zmluve (BIT) s Kanadou z roku 1996. Spor sa týkal nárokov vyplývajúcich z údajného zbavenia práv spoločnosti Gold Reserve Inc. v určitých projektoch ťažby zlata a medi zo strany Venezuelskej republiky.