EXEMPLU DE INDUSTRIE
MINERIAT

Gold Reserve Inc. v. Republica Bolivariană a Venezuelei, Cazul ICSID nr. ARB (AF)/09/1

Un 2014 ICSID arbitraj a avut loc la Washington D.C. care a dus la o atribuire de US$ 713,032,000 în compensații plus dobânzi pentru reclamant, Gold Reserve Inc (Canada), din cauza încălcării de către Venezuela a dispoziției privind tratamentul corect și echitabil în 1996 tratat bilateral de investiții (BIT) cu Canada. Litigiul se referea la revendicările care decurg din presupusa privare de către Republica Venezuela a drepturilor Gold Reserve Inc. în anumite proiecte de mine de aur și de cupru.