EXEMPLU DE INDUSTRIE
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE ȘI INDUSTRIALĂ

Designer (Franța) v. Producător (Germania), Premiul final, ICC Cazul nr. 19114

Un litigiu privind un contract încheiat de un producător german pentru a produce, distribui și vinde linia de produse a unui designer francez. Producătorul a reziliat unilateral contractul după ce designerul a intrat în procedură de insolvență, după care a continuat să producă linia de produse a designerului. Atunci când Designer a inițiat o procedură de arbitraj în fața unei comisii de arbitraj ICC cu sediul la Bruxelles, producătorul a încercat să revoce rezilierea anterioară, dar a reziliat din nou contractul aproximativ două luni mai târziu. Tribunalul ICC a constatat că prima reziliere a producătorului a constituit o încălcare a contractului, că aceasta nu putea fi revocată și că producătorul trebuie să despăgubească Designer pentru daunele cauzate de această reziliere abuzivă.