PRZYKŁAD PRZEMYSŁOWY
MINING

Gold Reserve Inc. przeciwko Boliwariańskiej Republice Wenezueli, ICSID Sprawa nr ARB (AF)/09/1

W wyniku arbitrażu ICSID przeprowadzonego w 2014 r. w Waszyngtonie D.C. wydano orzeczenie w sprawie US$ 713 032 000 odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz powoda, Gold Reserve Inc (Kanada), w związku z naruszeniem przez Wenezuelę postanowień dotyczących sprawiedliwego i równego traktowania zawartych w dwustronnej umowie inwestycyjnej (BIT) z Kanadą z 1996 roku. Spór dotyczył roszczeń wynikających z rzekomego pozbawienia przez Republikę Wenezuelską praw Gold Reserve Inc. w niektórych projektach dotyczących kopalni złota i miedzi.