PRZYKŁAD PRZEMYSŁOWY
PRODUKCJA I PRZEMYSŁ

Projektant (Francja) przeciwko Producentowi (Niemcy), Ostateczne orzeczenie, sprawa ICC nr 19114

Spór dotyczący umowy zawartej przez niemieckiego producenta na produkcję, dystrybucję i sprzedaż linii produktów francuskiego projektanta. Producent jednostronnie rozwiązał umowę po wszczęciu postępowania upadłościowego wobec Projektanta, po czym kontynuował produkcję linii Projektanta. Kiedy Designer rozpoczął postępowanie arbitrażowe przed komisją ICC z siedzibą w Brukseli, producent próbował odwołać swoje poprzednie wypowiedzenie, ale po około dwóch miesiącach ponownie wypowiedział umowę. Trybunał ICC uznał, że pierwsze wypowiedzenie umowy przez Producenta stanowiło naruszenie umowy, że nie można było go cofnąć i że Producent powinien zrekompensować Projektantowi szkody spowodowane tym bezprawnym wypowiedzeniem.