INDUSTRIEVOORBEELD
FARMACEUTICA EN GEZONDHEIDSZORG

Eli Lilly and Co. tegen Canada (Final Award), ICSID-zaak nr. UNCT/14/2, 16 maart 2017.

De procedure werd gevoerd volgens het UNCITRAL Arbitrage-reglement en beheerd door het ICSID. Het geschil betrof de nietigverklaring door Canada (Verweerder) van bepaalde farmaceutische octrooien van Eli Lilly and Company en haar dochtermaatschappij (Claimants, VS en Canada). Ten gronde oordeelde het tribunaal dat de eisers het feitelijke predikaat van hun vorderingen niet hadden vastgesteld en veroordeelde hen tot betaling van alle arbitragekosten, alsmede van 75% van de Canadese kosten van juridische vertegenwoordiging.