INDUSTRIEVOORBEELD
BE- EN VERWERKENDE INDUSTRIE EN INDUSTRIE

Ontwerper (Frankrijk) tegen fabrikant (Duitsland), definitieve uitspraak, ICC-zaak nr. 19114

Een geschil over een contract waarbij een Duitse fabrikant de productlijn van een Franse ontwerper zou produceren, distribueren en verkopen. De fabrikant heeft het contract eenzijdig opgezegd nadat Designer in een insolventieprocedure verwikkeld was geraakt, waarna het de productie van de productlijn van Designer heeft voortgezet. Toen Designer een arbitrageprocedure startte voor een ICC-panel in Brussel, probeerde de fabrikant zijn eerdere beëindiging te herroepen, om ongeveer twee maanden later het contract opnieuw te beëindigen. Het ICC-tribunaal oordeelde dat de eerste beëindiging door de fabrikant een contractbreuk vormde, dat deze niet kon worden herroepen, en dat de fabrikant Designer de schade moest vergoeden die deze onrechtmatige beëindiging had veroorzaakt.