IPARI PÉLDA
GYÓGYSZERIPAR ÉS EGÉSZSÉGÜGY

Eli Lilly and Co. v. Kanada (végső díj), ICSID Case No. UNCT/14/2, 16 március 2017

Az eljárást az UNCITRAL Választottbírósági Szabályzata szerint folytatták le, és az ICSID igazgatta. A jogvita az Eli Lilly and Company és leányvállalata (felperesek, USA és Kanada) által birtokolt egyes gyógyszeripari szabadalmak Kanada (alperes) általi érvénytelenítésére vonatkozott. Az ügy érdemében a bíróság megállapította, hogy a felperesek nem bizonyították állításaik ténybeli alapját, és kötelezte őket a választottbírósági eljárás összes költségének, valamint 75% Kanada jogi képviseletének költségeinek viselésére.