TEOLLISUUDEN ESIMERKKI
LÄÄKKEET JA TERVEYDENHUOLTO

Eli Lilly and Co. v. Kanada (lopullinen tuomio), ICSID Asia nro UNCT/14/2, 16. maaliskuuta 2017.

Menettelyssä noudatettiin UNCITRALin välimiesmenettelysääntöjä, ja sitä hallinnoi ICSID. Riita koski sitä, että Kanada (vastaaja) mitätöi tiettyjä Eli Lilly and Companyn ja sen tytäryhtiön (kantajat, Yhdysvallat ja Kanada) hallussa olevia lääkepatentteja. Tuomioistuin katsoi, että kantajat eivät olleet osoittaneet väitteidensä tosiasiallista perustaa, ja velvoitti heidät korvaamaan kaikki välimiesmenettelystä aiheutuneet kulut sekä 75% Kanadan oikeudellisesta edustuksesta aiheutuneet kulut.