TEOLLISUUDEN ESIMERKKI
MINING

Gold Reserve Inc. v. Venezuelan bolivariaaninen tasavalta, ICSID Asia nro ARB (AF)/09/1.

Washington D.C.:ssä vuonna 2014 pidetty ICSID-välimiesmenettely, jonka tuloksena kantajalle, Gold Reserve Inc:lle (Kanada), myönnettiin 713 032 000 Yhdysvaltain dollarin suuruinen korvaus korkoineen, koska Venezuela oli rikkonut Kanadan kanssa vuonna 1996 tehdyn kahdenvälisen investointisopimuksensa (BIT) oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua koskevaa määräystä. Riita koski vaatimuksia, jotka johtuivat siitä, että Venezuelan tasavalta oli väitetysti riistänyt Gold Reserve Inc:n oikeudet tiettyihin kulta- ja kuparikaivoshankkeisiin.