TEOLLISUUDEN ESIMERKKI
TEOLLISUUS JA TEOLLISUUSYRITYKSET

Suunnittelija (Ranska) vastaan valmistaja (Saksa), lopullinen tuomio, ICC:n asia nro 19114.

Riita, joka koskee sopimusta, jonka mukaan saksalainen valmistaja valmistaa, jakelee ja myy ranskalaisen suunnittelijan tuotesarjaa. Valmistaja irtisanoi sopimuksen yksipuolisesti sen jälkeen, kun suunnittelija oli joutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn, minkä jälkeen se jatkoi suunnittelijan malliston tuotantoa. Kun suunnittelija aloitti välimiesmenettelyn Brysselissä toimivassa ICC:n paneelissa, valmistaja yritti peruuttaa edellisen irtisanomisensa, mutta irtisanoi sopimuksen uudelleen noin kaksi kuukautta myöhemmin. ICC-tuomioistuin katsoi, että valmistajan ensimmäinen irtisanominen oli sopimusrikkomus, että sitä ei voitu peruuttaa ja että valmistajan on korvattava suunnittelijalle tämän virheellisen irtisanomisen aiheuttamat vahingot.