EKSEMPEL FRA BRANCHEN
LÆGEMIDLER OG SUNDHEDSPLEJE

Eli Lilly and Co. mod Canada (endelig afgørelse), ICSID-sag nr. UNCT/14/2, 16. marts 2017

Proceduren blev gennemført i henhold til UNCITRAL's voldgiftsregler og administreret af ICSID. Tvisten vedrørte Canadas (sagsøgte) ugyldiggørelse af visse medicinalpatenter, som Eli Lilly and Company og dets datterselskab (sagsøgerne, USA og Canada) var indehavere af. Med hensyn til sagens realitet fastslog domstolen, at sagsøgerne ikke havde godtgjort det faktiske grundlag for deres krav, og den pålagde dem at betale alle voldgiftsomkostninger samt 75% af Canadas omkostninger til juridisk repræsentation.