EKSEMPEL FRA BRANCHEN
MINEDRIFT

Gold Reserve Inc. mod Den Bolivariske Republik Venezuela, ICSID-sag nr. ARB (AF)/09/1

En ICSID-voldgiftssag fra 2014 i Washington D.C., der resulterede i en tildeling af US$ 713.032.000 i erstatning plus renter til sagsøgeren, Gold Reserve Inc (Canada), på grund af Venezuelas overtrædelse af bestemmelsen om retfærdig og rimelig behandling i landets bilaterale investeringstraktat (BIT) fra 1996 med Canada. Tvisten vedrørte krav som følge af Republikken Venezuelas påståede fratagelse af Gold Reserve Inc.'s rettigheder i visse guld- og kobbermineprojekter.